ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Ampai Pornleesangsuwan
ชื่อเรื่อง Pine growth, soil properties and succession in Pinus kesiya plantations, and influence of fragmented forests on reforestation in Boakaew highland watershed, Chiang Mai province = การเติบโตของไม้สน สมบัติดินและการทดแทนในสวนป่าไม้สนสามใบและอิทธิพลของป่าที่เหลือเป็นหย่อมต่อการปลูกป่าในลุ่มน้ำที่สูงบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Pine -- Growth;Soils;Forests and forestry -- Chiang Mai
จำนวนหน้า xiii, 304 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Soil Science and Natural Resources Management
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Soil Science and Natural Resources Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 289-298
ภาษา English
ปีการศึกษา school 2012