ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันทร์จิรา มีสนิท
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of an electronics document system Wat Weruwan School, Saraphi District Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนวัดเวฬุวัน;เทคโนโลยีสารสนเทศ;งานสารบรรณ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จำนวนหน้า ฎ, 97 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552