ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อักษร สื่อกระแสร์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบงานทะเบียน โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a registration system at Thepbodint Wittaya School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา -- นักเรียน;ทะเบียนนักศึกษา -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ก-ฎ, 113 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549