ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นพกานต์ ศรีสุขวัฒนานันท์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of energy and environmental information system of the Institute for Science and Technology Research and Development, Chiang Mai University
หัวเรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ;หน่วยงานวิจัย
จำนวนหน้า ก-ญ, 93 แผ่น. : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 52
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551