ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฏฐภัทร สมคำศรี
ชื่อเรื่อง การประยุกต์กระบวนการ ITIL เพื่อการจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด = Application of ITIL process for IT services management, Intelligent Business Solution Co., Ltd
หัวเรื่อง ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จำนวนหน้า ฎ, 162 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 144
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555