ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รุ่งวิไล ปินตาสะอาด
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการงานทะเบียนและประมวลผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of the management system for registration and processing at Chiang Mai University Demonstration School
หัวเรื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่;การประเมินผลทางการศึกษา;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- นักศึกษา;นักเรียน -- การประเมินผล -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ต, 2066 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 122-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552