ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทิวาวัลย์ ต๊ะการ
ชื่อเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรายวิชาการศึกษาอิสระด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Information system for independent study management in computer program, department of computer Department at Rajabhat Chiang Mai University
หัวเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;โปรแกรมคอมพิวเตอร์;ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
จำนวนหน้า ฏ, [152] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 108-109
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549