ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิไลพร ฟุ่มเฟือย
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศของร้านม่อนทรายคำ = Development of information system for Monsaicum Shop
หัวเรื่อง ร้านม่อนทรายคำ;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
จำนวนหน้า ฑ, 151 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552