ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมฤทธิ์ เฑียรเดช
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านจงไพศาล จังหวัดเชียงราย = Development of management information system for Jongpaisan shop, Chiang Rai Province
หัวเรื่อง ร้านจงไพศาล;การจัดการสารสนเทศ;ระบบการจัดเก็และค้นข้อสนเทศ;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;ร้านค้า -- เชียงราย
จำนวนหน้า ฑ, 159 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552