ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนกวรี สายธิ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Development of information management system gor graduate research, Chiang Mai Rajabhat University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่;มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -- วิจัย;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ;การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 176 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 101-102
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552