ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปลื้มจิต กันธิวงศ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเวลาทำงานของพนักงานบริษัท นอร์ธเทอร์นสตาร์ ซอฟต์แวร์ จำกัด = Development of information system for employee time management of Northern Star Software Co., Ltd.
หัวเรื่อง บริษัท นอร์ธเทอร์นสตาร์ ซอฟต์แวร์ -- พนักงาน;ซอฟต์แวร์;การจัดการฐานข้อมูล
จำนวนหน้า ณ, [163] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549