ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤษฎา ปัญโญ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการรถยนต์และระบบเช่าซื้อร้านเชียรอนันต์ยานยนต์ = Development of product management and hire purchase systems for Chian Anan Yan Yon Shop
หัวเรื่อง ร้านเชียรอนันต์ยานยนต์;รถยนต์ -- การจัดซื้อ;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การจัดซื้อ
จำนวนหน้า ฏ, 130 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [90]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552