ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คเชนทร์ พงศ์ทวีกาญจน์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเงินธุรกิจสำหรับบริษัท พงศ์โชตนาการยาง จำกัด = Development of financial decision support system for pongchotana Co.,Ltd
หัวเรื่อง บริษัท พงศ์โชตนาการยาง จำกัด;ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จำนวนหน้า ฑ, 124 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [83]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552