ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิชญ์นันท์ จันทร์ศุภเสน
ชื่อเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบงานพัสดุของสำนักงานประปาเกาะคา จังหวัดลำปาง = Information system for the development of supplies work system, Office of Ko Kha Waterworks, Lampang province
หัวเรื่อง สำนักงานประปาเกาะคา จังหวัดลำปาง;เทคโนโลยีสารสนเทศ;พัสดุ
จำนวนหน้า ฐ,112 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [79]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552