ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธิติพันธุ์ กังวาล
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบติดตามการแก้ไขปัยหาซอฟต์แวร์หลังการขายของบริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั้น จำกัด = Development of a tracking system for solving software problems after saling of Aware Corporation Limited
หัวเรื่อง บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ลูกค้า;การจัดการฐานข้อมูล;บริการลูกค้า
จำนวนหน้า ฎ, 97 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [62]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552