ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุริยา สุริยพงษ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีรายได้บนอินทราเน็ตสำหรับโรงแรมเชียงใหม่พล่าซ่า = Development of an intranet income accounting system for Chiangmai Plaza Hotel
หัวเรื่อง โรงแรมเชียงใหม่พล่าซ่า -- รายได้;การบัญชี;การจัดการฐานข้อมูล;อินทราเน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
จำนวนหน้า ญ, 78 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [48-49]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549