ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วุฒิชัย บุญทวีศักดิ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบอินทราเน็ตงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of an intranet for the computer maintenance system at the Faculty of Meddicine, Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์;อินทราเน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์);เครือข่ายระยะไกล;คอมพิวเตอร์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
จำนวนหน้า ก-ฎ, [77] แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [42]-43
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547