ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เริ่มพันธ์ พรหมนุชานนท์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง บริษัท โอ.ซี.ไอ เลเธอร์ จำกัด = Development of an electronic commerce system for leather product at O.C.I. Leather Company Limited
หัวเรื่อง บริษัท โอ.ซี.ไอ เลเธอร์;พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์;เครื่องหนัง
จำนวนหน้า ฑ, 155 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [129]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549