ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันทนา ทาวรรณ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการตารางเรียนตารางสอน ออนไลน์ สำหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ = Development of online class schedule management system for Lanna Poly Technical College
หัวเรื่อง โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา;ตารางสอน;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
จำนวนหน้า ฐ, 161 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [112]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552