ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อำพล กองเขียว
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบงานสารสนเทศออนไลน์สำหรับการรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ = Development of online information system for student admission at Lanna Polytechnical College, Chiang Mai
หัวเรื่อง โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่;การจัดการฐานข้อมูล;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ;นักศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฒ, 194 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [102]-103
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551