ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฐิตวัฒน์ พรหมทวีโชค
ชื่อเรื่อง การปรับตัวของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้บริการค้ำประกันจากบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคนเศรษฐกิจอาเซียน = Adaptation of entrepreneurs in Chiang Mai Province using guarantee service from Thai Credit Guarantee Corporation while Thailand entering ASEAN Economic Community
หัวเรื่อง ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่;สินเชื่ออุตสาหกรรม;ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จำนวนหน้า ฏ, 85 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555