ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนิตา พิทักษ์อรรณพ
ชื่อเรื่อง การประยุกต์การศึกษาจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อในกระดูกสุนัขและมนุษย์เพื่องานนิติวิทยาศาสตร์ = Forensic application of histological study in dog and human compact bones
หัวเรื่อง จุลกายวิภาคศาสตร์;กระดูก -- จุลกายวิภาคศาสตร์;นิติวิทยาศาสตร์
จำนวนหน้า ฎ, 42 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 41
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555