ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล
ชื่อเรื่อง อาหารอย่างง่ายสาหรับการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอื้องพร้าว = Simple media for tissue culture of Phaiustaius tankerilleae protocorm
หัวเรื่อง กล้วยไม้;โปรโตคอร์ม;กล้วยไม้เอื้องพร้าว
จำนวนหน้า ฌ, 63 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 33-36
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557