ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชยสุ เครือวิทย์
ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพื้นกระเบื้องคอนกรีตพิมพ์ลายโดยใช้เทคนิคลีน = Concrete tiles printed production process improvement using lean technique
หัวเรื่อง การผลิตแบบลีน;การควบคุมการผลิต;การบริหารงานผลิต;กระเบื้อง -- การผลิต
จำนวนหน้า ฏ, 78 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑฺตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา บัณฑฺตวิทยาลัย 2555