ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกียรติศักดิ์ เป็นพนัสสัก
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์หาปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อลดความโค้งงอในกระบวนการอบอ่อนสำหรับอลูมินาเซรามิกซับเสตรท = Analysis of appropriatefactors for reduction camber in annealing process for alumina ceramic substrate
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- การควบคุมการผลิต;อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- การควบคุมคุณภาพ;วัสดุเซรามิก -- การควบคุมการผลิต;การควบคุมการผลิต
จำนวนหน้า ฎ, 61 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 56-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557