ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทิพย์พร ขันติภาพ
ชื่อเรื่อง การจัดการไฟป่าของบ้านห้วยปูลิง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Forest fire management of Baan Huay Poo Ling, Omkoi District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ไฟป่า -- เชียงใหม่;ไฟป่า -- การป้องกันและควบคุม
จำนวนหน้า ฎ, 79 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสาธารณภัย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557