ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุรฉัตร กันตะกะนิษฐ์
ชื่อเรื่อง การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดชียงใหม่ = People's preparedness to earthquake disaster in San Kamphaeng Municipality Area, San Kamphaeng Ditrict, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง แผ่นดินไหว -- การป้องกันและควบคุม;แผ่นดินไหว;การออกแบบต้านแผ่นดินไหว
จำนวนหน้า ฐ, 165 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสาธารณภัย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 132-136
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555