ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sathaporn Thongwik
ชื่อเรื่อง Parametric analysis of ice slurry production by direct contact heat transfer = การวิเคราะห์ตัวแปรของการผลิตน้ำแข็งแบบสเลอร์รีด้วยการถ่ายเทความร้อนแบบสัมผัสตรง
หัวเรื่อง Ice -- Manufactures;Heat -- Transmission
จำนวนหน้า xv, 137 p. : ill, tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Mechanical Engineering
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [50]-54
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008