ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อำนวยพร มงคลดี
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับสมัครนักเรียนสาหรับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Development of student admission database system for the Prince Royal's College
หัวเรื่อง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย;ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา;ระบบข้อมูลนักศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 118 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555