ฐานข้อมูล CMU e-Research
ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง ประไพ ศิวโมกษธรรม
ชื่อเรื่อง การสำรวจภาวะทางโภชนาการในผู้สูงอายุที่ชมรมผู้สูงอายุ ร.พ. ประสาทเชียงใหม่ : รายงานการวิจัย = Nutrition assessment of geriatric persons in Elderly Club Neurological Hospital Chiang Mai / ประไพ ศิวโมกษธรรม, ชัชศรี เขื่อนสุวรรณ
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- วิจัย;คณะทันตแพทยศาสตร์ -- วิจัย;ผู้สูงอายุ -- โภชนาการ;โภชนาการ -- เชียงใหม่;งานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์;Nutrition -- In old age;Aged -- Chiang Mai
จำนวนหน้า ฌ, 42 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ์ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม ชัชศรี เขื่อนสุวรรณ, ผู้วิจัยร่วม;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โน้ต ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [38]-40
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544
google play    app store
 
ติดต่อ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-944531 โทรสาร 053-222766

Copyright 2003 Chiang Mai University Library. All rights reserved
Contact us :e-researches@lib.cmu.ac.th