You are here

ประกาศ จัดซื้อ - จัดจ้าง

เรื่องประกาศ วันที่ประกาศsort ascending หมวดหมู่
ประกาศขายทอดตลาดเศษวัสดุจากการรื้อถอน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ 16/08/2019 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายเสมือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 09/10/2018 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/09/2018 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดพร้อมครุภัณฑ์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 13/09/2018 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 29/06/2018 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ 18/04/2018 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการการรับประกันอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 13/12/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค 13/12/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Windows Server 2016 13/12/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม 23/11/2017 ร่างขอบเขตของงาน
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือแสตมป์พระรูปรัชกาลที่ 9 จำนวน 2 เล่ม 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือภาษาไทย จำนวน 24 รายการ จำนวน 47 เล่ม 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความเย็น 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium ปีงบประมาณ 2561 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาประเภทเทเบิลเทนนิส 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Pages