You are here

ประกาศ จัดซื้อ - จัดจ้าง

เรื่องประกาศ วันที่ประกาศsort ascending หมวดหมู่
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการการรับประกันอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 13/12/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค 13/12/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Windows Server 2016 13/12/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม 23/11/2017 ร่างขอบเขตของงาน
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือแสตมป์พระรูปรัชกาลที่ 9 จำนวน 2 เล่ม 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือภาษาไทย จำนวน 24 รายการ จำนวน 47 เล่ม 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความเย็น 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium ปีงบประมาณ 2561 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาประเภทเทเบิลเทนนิส 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ไดคัท 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจัดซืื้อน้ำดื่ม เดือน ก.ย.2560 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาเย็บเล่มวารสารภาษาไทย เดือน พ.ย.2560 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาเข้าเล่มเอกสารรายงานการประเมินตนเอง SAR 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุ้พื่อการศึกษา(หนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 7 เล่ม) 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Pages