You are here

ประกาศ จัดซื้อ - จัดจ้าง

เรื่องประกาศ วันที่ประกาศsort ascending หมวดหมู่
(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม 23/11/2017 ร่างขอบเขตของงาน
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือแสตมป์พระรูปรัชกาลที่ 9 จำนวน 2 เล่ม 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือภาษาไทย จำนวน 24 รายการ จำนวน 47 เล่ม 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความเย็น 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium ปีงบประมาณ 2561 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาประเภทเทเบิลเทนนิส 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ไดคัท 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจัดซืื้อน้ำดื่ม เดือน ก.ย.2560 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาเย็บเล่มวารสารภาษาไทย เดือน พ.ย.2560 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาเข้าเล่มเอกสารรายงานการประเมินตนเอง SAR 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุ้พื่อการศึกษา(หนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 7 เล่ม) 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจ้างเย็บเล่มวารสารภาษาไทย เดือน ต.ค.2560 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อดอกดาวเรือง 19/10/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24 19/10/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกงานซ่อมเครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ Inter M รุ่น PA-9336 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium 26/09/2017 ประกาศราคากลาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาระบบห้องห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2017 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 217 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้าขนาด 30 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Pages