You are here

content

Research Support

English

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์

Wararak Pattanakiatpong Photo
รักษาการแทนผู้อำนวยการ (พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน)
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Phone: +66-(53)-94-4501
Email: wararak.p@cmu.ac.th

ประสบการณ์ด้านบริหาร

    Thai

    Pages