You are here

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Post datesort ascending
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thursday, November 23, 2017 - 15:25
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thursday, November 23, 2017 - 15:24
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thursday, November 23, 2017 - 15:20
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อดอกดาวเรือง Thursday, October 19, 2017 - 14:10
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24 Thursday, October 19, 2017 - 14:10
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกงานซ่อมเครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ Inter M รุ่น PA-9336 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Tuesday, October 17, 2017 - 13:27
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 217 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Friday, September 22, 2017 - 21:55
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้าขนาด 30 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Friday, September 22, 2017 - 21:53
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Friday, September 22, 2017 - 21:47
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ UPS-PCM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Friday, September 22, 2017 - 21:43
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ UPS GE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Friday, September 22, 2017 - 21:41
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาตามโครงการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็น Tuesday, September 5, 2017 - 09:11
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด และบำรุงรักษาสนามโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Monday, August 7, 2017 - 14:19