ประกาศรับสมัครงาน
June18,2020
June18,2020
June1,2020
May21,2020
April1,2020
March10,2020
February17,2020

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

- ประกาศขายทอดตลาดเศษวัสดุจากการรื้อถอน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง
ประเภทประกาศ วิธีการจัดหา