You are here

ประกาศเชิญชวน ร้านค้าร่วมงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 25

ประกาศรับสมัครบริษัท/สำนักพิมพ์/ร้านค้า เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี

CMU Book Fair ครั้งที่ 25

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair  ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 2-10  กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการจองบูธ

1-10 พฤศจิกายน 2561  เปิดรับจองบูธ

15  พฤศจิกายน 2561     Live ผลการจับฉลากผ่าน Facebook : CMU Book Fair และประกาศรายชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์/ร้านค้า ที่มีสิทธื์ออกบูธ

ช่องทางการจองบูธ

      ขอเรียนเชิญบริษัท/สำนักพิมพ์/ร้านค้า ที่ประสงค์ออกบูธในงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair  ครั้งที่ 25 สามารถกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงเข้าร่วมงานได้ที่

 

https://bit.ly/2ETRjFj       

หรือสแกน QR Cord

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร

  1. จดหมายเชิญร้านค้าร่วมงาน CMU Book Fair  ครั้งที่ 25
  2. แผนผังงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 25
  3. ตารางราคาประกอบผังบูธงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 25

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

โทร. 0-5394-4508, 0-5394-4589, 0-5394-4546

ท่านสามารถรับทราบข่าวสารงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 25 ผ่านทาง Facebook: CMU Book Fair