ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 30/10/2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 27/10/2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 13/10/2014
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด 03/10/2014
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักหอสมุด 03/10/2014
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 12/09/2014

ข่าวประชาสัมพันธ์

Pages

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

Subscribe to Front page feed