Alternate text.

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป) 03/08/2015
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 29/07/2015
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานพัสดุ) และตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 22/07/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 14/07/2015
ประกาศรายละเอียดการเข้าสอบภาคปฏิบัติกลุ่ม ๒ ตามกำหนดการใหม่ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป) 08/07/2015
ประกาศเรื่อง ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป)เข้าสอบภาคปฏิบัติใหม่ 06/07/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 06/07/2015
ประกาศแจ้งสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน และตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 17/06/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 10 ตำแหน่ง 12/06/2015
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 10 อัตรา 20/05/2015

ข่าวประชาสัมพันธ์

Pages

Subscribe to Front page feed