Alternate text.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Pages

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 12/10/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ภาคความเหมาสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 12/10/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 12/10/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 07/10/2015
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน เวลา 17.30 น. (สอบวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-11.00 น.) 07/10/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) 25/09/2015
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 18/09/2015
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 5 อัตรา 16/09/2015
ประกาศสำนักหอสมุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานเทคนิคห้องสมุด) 27/08/2015
Subscribe to Front page feed