cmu library

Search Books, Magazine, VDO, and E-books

OPAC


cmu library

Renew Online and Check History

Name :

Barcode :

Type Name "Jane Smith".
Renew

     

ประกาศ จัดซื้อ - จัดจ้าง

เรื่องประกาศ วันที่ประกาศsort ascending หมวดหมู่
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการการรับประกันอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 13/12/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค 13/12/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Windows Server 2016 13/12/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม 23/11/2017 ร่างขอบเขตของงาน
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือแสตมป์พระรูปรัชกาลที่ 9 จำนวน 2 เล่ม 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือภาษาไทย จำนวน 24 รายการ จำนวน 47 เล่ม 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Subscribe to Front page feed