CMU Book Fair : จุดนัดคนรักหนังสือแห่งภาคเหนือ >> ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน...>>เรียนเชิญอาจารย์ ทุกคณะ เสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ โดยมีแบบฟอร์มใบคัดเลือกหนังสือ / โสตทัศนวัสดุ จัดไว้ตามร้านจำหน่ายหนังสือ ทุกร้านในงาน CMU Book Fair
 
  
ข้อมูลส่วนตัว: ywipyp
โฮมเพจส่วนตัว: http://www.polish-prestige.pl
เลขที่ ICQ: 368507932
เลขที่ AIM: wetdent40
เลขที่ MSNM: wetdent40
หลักแหล่ง: Kowalewo Pomorskie
อาชีพ: lekarz sportowy
ความสนใจพิเศษ: kolekcjonerstwo, encyklopedia, architektura wnętrz
สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย ywipyp:

การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย ywipyp:
Themes Design By Websurin
CMUL BOOKFAIR
สัปดาห์หนังสือแห่งปีที่ มช.
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่