CMU Book Fair : จุดนัดคนรักหนังสือแห่งภาคเหนือ >> ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน...>>เรียนเชิญอาจารย์ ทุกคณะ เสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ โดยมีแบบฟอร์มใบคัดเลือกหนังสือ / โสตทัศนวัสดุ จัดไว้ตามร้านจำหน่ายหนังสือ ทุกร้านในงาน CMU Book Fair
 
  
ข้อมูลส่วนตัว: ybegec
โฮมเพจส่วนตัว: http://xn--bastionmagazynw-8rb.kepno.pl
เลขที่ ICQ: 782272344
เลขที่ AIM: gloriousprison9
เลขที่ MSNM: gloriousprison9
หลักแหล่ง: Krzywiń
อาชีพ: programista
ความสนใจพิเศษ: drzewo, Sport konny, fanfic
สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย ybegec:

การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย ybegec:
Themes Design By Websurin
CMUL BOOKFAIR
สัปดาห์หนังสือแห่งปีที่ มช.
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่