CMU Book Fair : จุดนัดคนรักหนังสือแห่งภาคเหนือ >> ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน...>>เรียนเชิญอาจารย์ ทุกคณะ เสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ โดยมีแบบฟอร์มใบคัดเลือกหนังสือ / โสตทัศนวัสดุ จัดไว้ตามร้านจำหน่ายหนังสือ ทุกร้านในงาน CMU Book Fair
 
  
ข้อมูลส่วนตัว: upimaza
โฮมเพจส่วนตัว: http://chipset.com.pl/se/bvuw
เลขที่ ICQ: 6114528
เลขที่ AIM: synonymouscanop
เลขที่ MSNM: synonymouscanop
หลักแหล่ง: Dąbrowa Tarnowska
อาชีพ: kolektor
ความสนใจพิเศษ: historia starożytnego Egiptu, Taniec nowoczesny
สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย upimaza:

การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย upimaza:
Themes Design By Websurin
CMUL BOOKFAIR
สัปดาห์หนังสือแห่งปีที่ มช.
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่