CMU Book Fair : จุดนัดคนรักหนังสือแห่งภาคเหนือ >> ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน...>>เรียนเชิญอาจารย์ ทุกคณะ เสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ โดยมีแบบฟอร์มใบคัดเลือกหนังสือ / โสตทัศนวัสดุ จัดไว้ตามร้านจำหน่ายหนังสือ ทุกร้านในงาน CMU Book Fair
 
  
ข้อมูลส่วนตัว: ozuhyka
โฮมเพจส่วนตัว: http://duckshop.co/g6l
เลขที่ ICQ: 297900891
เลขที่ AIM: spookysolace46
เลขที่ MSNM: spookysolace46
หลักแหล่ง: Gdańsk
อาชีพ: drukarka
ความสนใจพิเศษ: żeglarstwo, basen
สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย ozuhyka:

การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย ozuhyka:
Themes Design By Websurin
CMUL BOOKFAIR
สัปดาห์หนังสือแห่งปีที่ มช.
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่