CMU Book Fair : จุดนัดคนรักหนังสือแห่งภาคเหนือ >> ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน...>>เรียนเชิญอาจารย์ ทุกคณะ เสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ โดยมีแบบฟอร์มใบคัดเลือกหนังสือ / โสตทัศนวัสดุ จัดไว้ตามร้านจำหน่ายหนังสือ ทุกร้านในงาน CMU Book Fair
 
  
ข้อมูลส่วนตัว: obunugaja
โฮมเพจส่วนตัว: http://enaine.eu
เลขที่ ICQ: 231272815
เลขที่ AIM: nappyfeud38
เลขที่ MSNM: nappyfeud38
หลักแหล่ง: Bartoszyce
อาชีพ: balerina
ความสนใจพิเศษ: rzeźby i tekstylne lalki, utwory, motyle i chrząszcze
สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย obunugaja:

การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย obunugaja:
Themes Design By Websurin
CMUL BOOKFAIR
สัปดาห์หนังสือแห่งปีที่ มช.
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่