CMU Book Fair : จุดนัดคนรักหนังสือแห่งภาคเหนือ >> ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน...>>เรียนเชิญอาจารย์ ทุกคณะ เสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ โดยมีแบบฟอร์มใบคัดเลือกหนังสือ / โสตทัศนวัสดุ จัดไว้ตามร้านจำหน่ายหนังสือ ทุกร้านในงาน CMU Book Fair
 
  
ข้อมูลส่วนตัว: ibihafu
โฮมเพจส่วนตัว: http://publikacje.info.pl
เลขที่ ICQ: 129687736
เลขที่ AIM: racialtheme61
เลขที่ MSNM: racialtheme61
หลักแหล่ง: Czarne
อาชีพ: ekspert w narkologii
ความสนใจพิเศษ: manga, Warcraft 3
สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย ibihafu:

การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย ibihafu:
Themes Design By Websurin
CMUL BOOKFAIR
สัปดาห์หนังสือแห่งปีที่ มช.
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่