CMU Book Fair : จุดนัดคนรักหนังสือแห่งภาคเหนือ >> ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน...>>เรียนเชิญอาจารย์ ทุกคณะ เสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ โดยมีแบบฟอร์มใบคัดเลือกหนังสือ / โสตทัศนวัสดุ จัดไว้ตามร้านจำหน่ายหนังสือ ทุกร้านในงาน CMU Book Fair
 
  
ข้อมูลส่วนตัว: exokegijy
โฮมเพจส่วนตัว: http://paradies-friedhof.de
เลขที่ ICQ: 981703899
เลขที่ AIM: ultrayacht82
เลขที่ MSNM: ultrayacht82
หลักแหล่ง: Bartoszyce
อาชีพ: Kapitan statku
ความสนใจพิเศษ: autostopem, koszykówka
สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย exokegijy:

การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย exokegijy:
Themes Design By Websurin
CMUL BOOKFAIR
สัปดาห์หนังสือแห่งปีที่ มช.
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่