CMU Book Fair : จุดนัดคนรักหนังสือแห่งภาคเหนือ >> ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน...>>เรียนเชิญอาจารย์ ทุกคณะ เสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ โดยมีแบบฟอร์มใบคัดเลือกหนังสือ / โสตทัศนวัสดุ จัดไว้ตามร้านจำหน่ายหนังสือ ทุกร้านในงาน CMU Book Fair
 
  
ข้อมูลส่วนตัว: ejofep
โฮมเพจส่วนตัว: http://nadpotokiem.net.pl
เลขที่ ICQ: 348451470
เลขที่ AIM: elfinappendix16
เลขที่ MSNM: elfinappendix16
หลักแหล่ง: Krapkowice
อาชีพ: prawnik
ความสนใจพิเศษ: akwaria, sztuka kulinarna
สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย ejofep:

การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย ejofep:
Themes Design By Websurin
CMUL BOOKFAIR
สัปดาห์หนังสือแห่งปีที่ มช.
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่