CMU Book Fair : จุดนัดคนรักหนังสือแห่งภาคเหนือ >> ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน...>>เรียนเชิญอาจารย์ ทุกคณะ เสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ โดยมีแบบฟอร์มใบคัดเลือกหนังสือ / โสตทัศนวัสดุ จัดไว้ตามร้านจำหน่ายหนังสือ ทุกร้านในงาน CMU Book Fair
 
  
ข้อมูลส่วนตัว: ajakupu
โฮมเพจส่วนตัว: http://karawana.eu
เลขที่ ICQ: 726201810
เลขที่ AIM: haltingsample3
เลขที่ MSNM: haltingsample3
หลักแหล่ง: Choszczno
อาชีพ: pedagog
ความสนใจพิเศษ: curling, tango, Internet
สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย ajakupu:

การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย ajakupu:
Themes Design By Websurin
CMUL BOOKFAIR
สัปดาห์หนังสือแห่งปีที่ มช.
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่