CMU Book Fair : จุดนัดคนรักหนังสือแห่งภาคเหนือ >> ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน...>>เรียนเชิญอาจารย์ ทุกคณะ เสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ โดยมีแบบฟอร์มใบคัดเลือกหนังสือ / โสตทัศนวัสดุ จัดไว้ตามร้านจำหน่ายหนังสือ ทุกร้านในงาน CMU Book Fair
 
  
>> CMU Book Fair : สัปดาห์หนังสือแห่งปีที่ มช. <<: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Хенд мейд
โดย: ipoxapex
ติดประกาศ: 06-30-2018 @ 09:56 pm

мир хенд мейд
Народ с древности что-то мастерят. Поначалу это вызывалось необходимость, потому что требовалось во что-то одеваться, из чего-то питаться. Впоследствии ремёсла превратились в способом заработать на себя и свою близких. Так что хенд мейд у людей заложено в подкорке. Вещи произведенные вручную пользуются всё большей востребованностью, и хендмейд всё реже оценивается как увлечение заскучавших домохозяек. А собственно термин настолько гармонично вписалось в наш словарь, что без перевода понятно значение: перед вами предмет ручной труда, а еще и сам процесс по их созданию.


Кусочек фактов: увлечение рукоделию начал возрождаться в СССР во времена глобального советского отсутствия всего. Женщины массово вышивали, занимались вязаньем, дабы одеться и украсить квартиры. Но в культуре Советской страны рукоделие было в основном женским занятием, чье назначение коротать часы после работы. Всерьёз занятие плетением либо вышивкой не воспринималось. Отлично от зарубежной традиции, где предметы ручной работы ценятся априори, а выполняющие их мастера считаются творцами. Как раз из Европы обосновалась мода на хендмейд в нашем столетии. Устав от стандартных промышленных вещей, человечество всё чаще изготавливают или приобретают предметы ручной работы.


Сегодня благодаря интернету рукодельницы больше не считаются скучающими домохозяйками, а порой и становятся настоящих бизнес- леди, виртуозно ориентирующихся в маркетинге. Как любая деятельность, хендмейд характеризуется свои положительные и отрицательные стороны, иногда требует серьезных капиталов, и какая-то мелочь обойдется достаточно дорого. Но основное здесь не в этом. Так как рукоделие, handmade – это оптимальный способ заявить о персональной индивидуальности, показать личное эстетическое восприятие окружающего. А поэтому – добро пожаловать к нам на портал! Здесь вас ждет массу полезных знаний, если вы решили заняться рукоделием.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 06-30-2018 @ 09:56 pm


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Themes Design By Websurin
CMUL BOOKFAIR
สัปดาห์หนังสือแห่งปีที่ มช.
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่