CMU Book Fair : จุดนัดคนรักหนังสือแห่งภาคเหนือ >> ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน...>>เรียนเชิญอาจารย์ ทุกคณะ เสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ โดยมีแบบฟอร์มใบคัดเลือกหนังสือ / โสตทัศนวัสดุ จัดไว้ตามร้านจำหน่ายหนังสือ ทุกร้านในงาน CMU Book Fair
 
  
ยินดีต้อนรับสู่ CMU Book Fair ครั้งที่ 15

 โครงการหนังสือดี...พี่ให้น้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 
โครงการหนังสือดี...พี่ให้น้อง
 
ผู้บันทึก kmadmin เมื่อ 14/11/2008 เวลา 10:51 (1161 คนอ่าน)
(มีต่อ... | 30 ข้อคิดเห็นต่างๆ | คะแนน: 0)
CMU Book Fair ครั้งที่ 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ผู้บันทึก kmadmin เมื่อ 22/10/2008 เวลา 15:24 (995 คนอ่าน)
(มีต่อ... | 73 ข้อคิดเห็นต่างๆ | คะแนน: 3.8)
 
  
Themes Design By Websurin
CMUL BOOKFAIR
สัปดาห์หนังสือแห่งปีที่ มช.
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่